Namsos kommune

Aktuelt

Namsos er den første kommunen i landet som inngår avtale med NAV i samarbeidsprosjektet «Vi inkluderer!».

Grønne perler i Namdalen - bærekraftig tilleggsnæring på gårdsbruk

For deg som driver med - eller som ønsker å starte opp med servering, overnatting, opplevelser, Inn-på-tunet eller andre tjenester og produkter basert på lokale ressurser. Alle er velkommen, du trenger ikke å drive gårdsbruk selv for å være med, men drive/ønske å drive i samarbeid med, eller bruke lokale ressurser og råvarer i din virksomhet.

Namsos kommune inviterer til feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie. Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på årets FerieCamp – et aktivt og spennende feriefritidstilbud!

Dette forteller Inge Ryan om sin egen avgang:

Prosjektet for forskjønning og bolyst inviterer alle til møte der vi presenterer status og planer så langt, mandag 24. februar kl. 19.00 i Namdalseid Samfunnshus

2.500 ungdommer og arbeidssøkende + kommunens største arbeidsgiver = store muligheter.

Bli med på en felles arbeidsøkt for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter!

Namsos kommune ønsker kontaktinformasjonen til lag og foreninger.

Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse i Namsos kommune skoleåret 2020-2021 vil foregå i uke 7.

Ta kontakt med den enkelte skole for å avtale tidspunkt for innskrivning.

Namsos kommune har kjøpt fire elektriske biler. Dette er kun starten på en overgang til elektrisk bilpark.