Kriseberedskap

Kommunens primære ansvar er å ivareta sikkerheten for alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Kommunen har også ansvar for å beskytte det ytre miljø og kulturelle verdier.

Ved kriser og alvorlige hendelser i kommunen kalles kriseledelsen i kommunen sammen. Den består av kommunedirektør, ordfører, kommunalsjefer og kommuneoverlege, og krisestab med flere medarbeidere. 

Varslingsliste ved kriser i Namsos kommune

Varslingsliste ved krise
Funksjon Navn Telefonnummer
Kommunedirektør Jostein Grimstad 958 48 148
Kommunalsjef infrastruktur og økonomi Erik Fossland Lænd 951 69 032
Sentralbord - dagtid - 74 21 71 00
Innsatsleder Namsos brann og redning - 94 83 28 22

Kommunens ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og materielle verdier. Videre har kommunen ansvar for å gjenopprette normalsituasjonen etter en hendelse har inntruffet.

Kontakt

Håvard Sæther
Brannsjef
E-post
Mobil 48 09 97 98