Kriseberedskap - Namsos kommune

Namsos kommune

Kriseberedskap

Kriseberedskap

Kommunens primære ansvar er å ivareta sikkerheten for alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Kommunen har også ansvar for å beskytte det ytre miljø og kulturelle verdier.

Ved kriser og alvorlige hendelser i kommunen kalles kriseledelsen i kommunen sammen. Den består av rådmann, ordfører, kommunalsjefer og kommuneoverlege, og krisestab med flere medarbeidere. 

Varslingsliste ved kriser i Namsos kommune

Varslingsliste ved krise
Funksjon Navn Telefonnummer
Kommunedirektør Jostein Grimstad 958 48 148
Kommunalsjef infrastruktur og økonomi Erik Fossland Lænd 951 69 032
Sentralbord - dagtid - 74 21 71 00
110-sentral kveld/ natt/ helg - 73 95 64 80

Kommunens ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og materielle verdier. Videre har kommunen ansvar for å gjenopprette normalsituasjonen etter en hendelse har inntruffet.