Namsos kommune

Aktuelt

Klikk på dagens luke og se hvilken adventsidé som skjuler seg bak.

Namsos kommune starter arbeidet med å skifte ut alle vann- og avløpsledninger i Lauvhammerfeltet når forholdene tillater det i 2021.

Du kan melde inn målerstand på sms, på web, eller med vannmålerkort.

Namsos kommune jobber hele tiden med å forebygge smitte og da særlig til de mest sårbare gruppene i samfunnet. Her kan du lese kommuneoverlegens anbefalinger for besøk av personer i risikogrupper og generelle reiseråd for de som kommer fra områder med vedvarende høy smitte. 

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan for Gullvikvegen 15. Frist for uttalelse er satt til 13.01.2021. 

Informasjon om nytt vedtak i forbindelse med utbygging i Solsiden boligområde B3, Vestre Havn.

Wenche Elisabeth Johansens Minne er en offentlig stiftelse, og stiftelsens formål er:

  • Fremme av kreftforskning og- /eller kreftbehandling.
  • Støtte, rehabilitering av kreftsyk ungdom.

KS skal bytte driftsoperatør for en del tjenester.  Det vil derfor ikke være mulig for kommunen å sende eller motta digital post fra fredag 4. desember kl. 14.00 til mandag 7. desember kl. 08.00.

 

Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.  Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.