Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Kommunens koronatelefon er åpen alle dager kl. 8-16.
Koronatelefon 991 52 745
Informasjonssider om koronaviruset

Aktuelt

Her er en  oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Her kommer gode råd til ulike arbeidsplasser om smitteforebygging og håndtering av korona. 
 

 Legevakta i Namsos flytter ut av sykehusbygget og inn i nye lokaler ved det såkalte «Træn-bygget» i Namsos (Pinavegen 14, 7801 Namsos). Innflytting planlegges så snart som mulig. Vi understreker at legevakta vil være på sykehuset fram til konkret informasjon om flyttedato kommer.

Fylkesmannen innførte ekstraordinær båndtvang på nordsiden av Namsen i Namsos kommune 11.mars av hensyn til tamrein på beite.  Selv om det ikke er innført ekstraordinær båndtvang i de sørlige delene av kommunen, ber vi om at alle som ferdes med hund i utmarka nå viser hensyn også i disse områdene.

Digitalt familieteam – et nytt tiltak

Namsos kommune har etablert en telefon som kan være til hjelp for barn, unge og familier i den krevende situasjonen vi er i nå. Med ett telefonnummer inn, ønsker kommunen å gi støtte og hjelp til de som trenger noen å snakke med om egne utfordringer eller utfordringer i familien.

I dag, 20.03.20.,sendes det ut første runde av tilbud til søkere ved årets hovedopptak. Tilbudene sendes ut som digital post. Hvis du ikke har digital postkasse, så vil du få brevet i din postkasse om noen dager.

Namsos kommune informerer med dette om at Siw Bleikvassli er ansatt som kommuneadvokat i Namsos kommune. Hun starter i jobben på deltid etter påske, og vil være i fulltid fra sommeren.

Har du spørsmål om korona-viruset? Innspill til kommunen? Namdalsavisa arrangerer nettmøte med ordfører og varaordfører torsdag 19. mars kl. 18.00.

Som dere sikkert har registrert, velger både ulike land og kommuner forskjellige strategier for å kjempe mot Covid-19-viruset, og det er for tidlig å konkludere med hva som fungerer best. Men en ting ser ut til å gå igjen: Det er smart å minske fysisk kontakt mellom mennesker.

Vår opplevelse er at Namsos kommune forbereder seg så godt det går an på utvikling i smittesituasjonen. Mange helsepersonell har meldt seg til tjeneste, og beredskapen er høy. Mange av oss er allerede i en slags mer eller mindre frivillig «hjemmekarantene» med hjemmekontor eller hjemmeskole. La oss sammen forsterke dette ytterligere, slik at vi kan gjøre vårt for å slå tilbake denne pandemien!