Namsos kommune

Aktuelt

Publisert 12.05.2021
En stolpe som tilhører stolpejakten i Namsos

Namsos kommune starter opp Stolpejakten med 150 stolper plassert rundt i kommunen 1. juni 2021.

Publisert 11.10.2020
Elsparkesykler på Hylla i Namsos.

For andre år på rad tilbys elsparkesykler i Namsos. Målet med prøveprosjektet er å se om elsparkesyklene bidrar til et bedre mobilitetstilbud og dekker kortere reiser rundt i byen.

Publisert 09.05.2021

Oasen arrangerer kurs i livredning og beredskap/badevertskurs i regi av Badelandene.no.

Publisert 11.05.2021

Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til arealendring på lokaliteten 12660 Kipholmen. Du kan komme med innspill innen 07.06.21.

Publisert 05.05.2021

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune.

Publisert 07.05.2021

Selv om fristen for å søke kulturmidler er gått ut, er det fremdeles mulig å søke på prosjekt- og aktivitetsmidler.

Publisert 05.05.2021

Utvalg for plan har i møte den 28.04.2021 vedtatt endring av reguleringsplan "Høkneslia".

Publisert 06.05.2021
Illustrasjon arbeid, sommerjobb

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 200 ukelønner/tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom.

Publisert 05.05.2021
koronavaksine, illustrasjon

På denne siden finner du informasjon som gjelder for deg som har fått første vaksinedose eller er fullvaksinert. 

Publisert 16.04.2021
Mann som spyler med brannslange

Brannvesenet låner ikke lenger ut utstyr eller setter opp hydranter for spyling av plasser og gater direkte.