Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Skoler og barnehager

Da har regjeringen varslet at de gjeldende smittevernsveilederne som skoler og barnehager i dag jobber etter erstattes med nye veiledere fra neste uke. De nye veilederne vil komme i løpet av 29.05.20.

I praksis betyr det en mer normalisert hverdag for barn, foreldre og ansatte i barnehage og skole, selv om smittevern fortsatt skal ha fokus videre fremover.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte kommunenes arbeid med vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene i videregående skole. Kommunen dekker resten av kostnaden, og elevene tilbys derfor gratis vaksine.

Valgutvalget har godkjent forslag til meddommere til Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett, jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 – 31.12.24.

Har du fått redusert inntekt i forbindelse med koronatiltakene, og har høye boutgifter? Boligkontoret i Namsos kommune registrerer søknader om bostøtte, og er Husbankens kontaktpunkt til publikum.  Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbankens nettsider kan du enkelt sjekke om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Gjenvinningsstasjonene åpnet igjen 30.03. Her er en oversikt over retningslinjene som gjelder.

Nå kan ditt lag/forening søke om kulturmidler.I år må alle bruke elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 22. mai 2020.

Søknadsskjema - tildeling av kulturmidler 2020

 

Kommunestyret i Namsos kommune vedtok 14. mai et eget krisefond for bedrifter som er rammet av corona-krisen. Dette skal være en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av krisen avtar.

De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos.  Dette vil å hovedsak være aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av coronaepidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker, reiseliv/ opplevelsesnæring, og serveringsbransjen.

Hva skjer når vi som innbygger blir sambygger og får komme med ideer, utvikle og i større grad delta i lokal samfunnsutvikling? Når innbygger blir sambygger?

Hva skal til for at vi sammen skal klare å sette i gang slike prosesser, der vi alle kan bli deltakere i utviklingen av våre lokalsamfunn?