Namsos kommune

Aktuelt

Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.  Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Godt samarbeid er suksessfaktoren

27. oktober fikk vi meldt én positiv Covid-19 test tilknyttet Overhalla kommune. Etter hvert ble én positiv Covid-19 test til åtte bekreftede tilfeller i Overhalla. Namsos kommune fikk til sammen mange hundre personer i karantene, men ingen bekreftet smittede.

Nå kan du foreslå kandidater til Namsos kommunes Kulturpris og Frivillighetspris. Frist for å sende inn forslag er 24. november.

Namsosfamilier ble best i Norge i den nasjonale konkurransen Plastutfordringen. 

"Sterk og stødig" passer for hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Vi ønsker å starte opp flere grupper fordelt rundt i hele Namsos kommune.

Wenche Elisabeth Johansens Minne er en offentlig stiftelse, og stiftelsens formål er:

  • Fremme av kreftforskning og- /eller kreftbehandling.
  • Støtte, rehabilitering av kreftsyk ungdom.

Her er kommunedirektørens presentasjon av forslag til budsjett for 2021 og handlingsprogram med økonomiplan for 2021-2024.

En ny elev ved Olav Duun videregående skole har testet positivt på korona. Eleven er bosatt i Overhalla kommune, og tilfellet har en mulig sammenheng med tidligere tilfeller i kommunen.  167 elever er satt i karantene, og i tillegg vil dette gjelde flere lærere.

Namsos kommune har mottatt svar på 117 av 133 koronatester tatt i Namsos fredag 6. november. Alle er negative.  I utgangspunktet håpet kommunen å ha alle fredagens prøvesvar i løpet av dagen i dag, men kapasiteten ved laboratoriet på St. Olavs Hospital er presset grunnet den totale smittesituasjonen i fylket - og derfor vil ikke de siste svarene foreligge før senest mandag formiddag. 

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt reguleringsplan "Gullholmstranda friområde" i Namsos kommune.