Namsos kommune

Aktuelt

Her kan du lese om målgrupper for vaksinen, og hvor og når du kan vaksinere deg. Vaksineringen gjennomføres på en trygg måte i forhold til Covid-19 (korona) pandemien.

Hva synes du om elsparkesyklene i Namsos og har du brukt dem?

Utvalg for plan vedtok i møte den 14.10.2020 å legge privat forslag til endring av reguleringsplan "Høkneslia", datert 07.09.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 21.10.2020-02.12.2020.

Én polsk gjestearbeider er bekreftet smittet med Covid-19 i Namsos kommune, og testen ble tatt ved ankomst til Norge. Vedkommende har vært i karantene siden ankomst til landet, og er nå i isolasjon. Smitteoppsporingen har ikke avdekket noen nærkontakter.

 

Vi innfører eByggesak og i enkelte perioder i forbindelse med gjennomføring av kurs og igangkjøring av system vil alle byggesaksbehandlerne være opptatt.

I Namsos kommune er det mange aktive lag og foreninger, og disse er med på å gjøre Namsos til en god kommune å bo i.

Det ligger nå en oversikt over lag og foreninger i Namsos kommune på hjemmesiden. Der kan du se om du finner ditt lag eller forening.

Det er bare å lære seg navnet. Jostein Grimstad er ny kommunedirektør i Namsos kommune. Den nye topplederen er fersk i jobben, men godt kjent med både Namdalen og det å lede kommuner. 

Én person er bekreftet smittet med Covid-19 i Namsos. Smitten har skjedd i forbindelse med utenlandsreise. Smitteoppsporing er iverksatt. Nærkontakter er kontaktet og følges opp av kommunen.