Namsos kommune

Aktuelt

Grønne perler i Namdalen - bærekraftig tilleggsnæring på gårdsbruk

For deg som driver med - eller som ønsker å starte opp med servering, overnatting, opplevelser, Inn-på-tunet eller andre tjenester og produkter basert på lokale ressurser. Alle er velkommen, du trenger ikke å drive gårdsbruk selv for å være med, men drive/ønske å drive i samarbeid med, eller bruke lokale ressurser og råvarer i din virksomhet.

Namsos kommune inviterer til feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie. Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på årets FerieCamp – et aktivt og spennende feriefritidstilbud!

Dette forteller Inge Ryan om sin egen avgang:

Prosjektet for forskjønning og bolyst inviterer alle til møte der vi presenterer status og planer så langt, mandag 24. februar kl. 19.00 i Namdalseid Samfunnshus

2.500 ungdommer og arbeidssøkende + kommunens største arbeidsgiver = store muligheter.

Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men vi er i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus.

Det nye coronaviruset har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Etter hvert er også andre områder blitt affisert, og det er påvist sporadiske tilfeller i utlandet. Antall tilfeller og geografisk spredning endre seg daglig. Oppdatert informasjon om dette finnes på WHOs nettsider (engelsk side).

Det antas at smittemåten er dråpesmitte, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del av de smittede har fått lungebetennelse. Siste oppdatering rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2-12 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.

Dersom noen tror at de er utsatt for smitte av viruset, anbefales det at vedkommende tar telefonisk kontakt med fastlege/legevakt. Det gjøres først en kartlegging per telefon, og videre avtale om videre undersøkelse og evt. prøvetaking blir gjort.

Det anbefales ikke at friske personer som returnerer fra utbruddsområdet testes, men følgende personer bør testes:

Personer som de siste 14 dagene før symptomstart:

  1. har oppholdt seg utbruddsområdet ELLER
  2. har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist coronavirusinfeksjon
  3. har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med coronavirus.

og i tillegg har:

  1. feber >38°, sykehistorie med feber og akutt luftveisinfeksjon (minimum et av følgende: kortpustethet, hoste eller sår hals)
  2. akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig

 

Anita Carlson

Kommuneoverlege

Namsos kommune

Bli med på en felles arbeidsøkt for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter!

Namsos kommune ønsker kontaktinformasjonen til lag og foreninger.

Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse i Namsos kommune skoleåret 2020-2021 vil foregå i uke 7.

Ta kontakt med den enkelte skole for å avtale tidspunkt for innskrivning.

Namsos kommune har kjøpt fire elektriske biler. Dette er kun starten på en overgang til elektrisk bilpark.