Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Kommunens koronatelefon er åpen alle dager kl. 8-16.
Koronatelefon 991 52 745
Informasjonssider om koronaviruset

Aktuelt

Digitalt familieteam – et nytt tiltak

Namsos kommune har etablert en telefon som kan være til hjelp for barn, unge og familier i den krevende situasjonen vi er i nå. Med ett telefonnummer inn, ønsker kommunen å gi støtte og hjelp til de som trenger noen å snakke med om egne utfordringer eller utfordringer i familien.

I dag, 20.03.20.,sendes det ut første runde av tilbud til søkere ved årets hovedopptak. Tilbudene sendes ut som digital post. Hvis du ikke har digital postkasse, så vil du få brevet i din postkasse om noen dager.

Namsos kommune informerer med dette om at Siw Bleikvassli er ansatt som kommuneadvokat i Namsos kommune. Hun starter i jobben på deltid etter påske, og vil være i fulltid fra sommeren.

Har du spørsmål om korona-viruset? Innspill til kommunen? Namdalsavisa arrangerer nettmøte med ordfører og varaordfører torsdag 19. mars kl. 18.00.

Som dere sikkert har registrert, velger både ulike land og kommuner forskjellige strategier for å kjempe mot Covid-19-viruset, og det er for tidlig å konkludere med hva som fungerer best. Men en ting ser ut til å gå igjen: Det er smart å minske fysisk kontakt mellom mennesker.

Vår opplevelse er at Namsos kommune forbereder seg så godt det går an på utvikling i smittesituasjonen. Mange helsepersonell har meldt seg til tjeneste, og beredskapen er høy. Mange av oss er allerede i en slags mer eller mindre frivillig «hjemmekarantene» med hjemmekontor eller hjemmeskole. La oss sammen forsterke dette ytterligere, slik at vi kan gjøre vårt for å slå tilbake denne pandemien!

Det viktige nå er at alle som kan være smittet holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Det er også svært viktig at vi oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse må vi fortsatt ha fokus på testing og smitteoppsporing.

På grunn av utviklingen i smittespredning på landsbasis, og ønsket om å utsette og begrense smittespredning mest mulig, reduseres aktiviteten i kommunale bygg til et minimum. Skoler og barnehager samt kulturskolen stenges i en periode fram til og med 3. april 2020. Alle arrangementer i kommunal regi avlyses/ utsettes.

Namsos kommune har i dag iverksatt forebyggende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i perioden 12. mars til 13. april 2020. 

Pressemelding

Kommunen har opprettet et telefonnummer for henvendelser om Koronaviruset.

Telefonen er bemannet alle dager kl. 08:00-16:00.

Telefonnummer 99152745