Namsos kommune

Aktuelt

15. juni har myndighetene en intensjon til å åpne de norske badeanleggene igjen for publikum. Det er gitt en forutsetning at smitten er under kontroll og at myndighetene gir oss en endelig beslutning.

Vi jobber for en trygg gjenåpning av Oasen Svømme og Miljøsenter. Vi gleder oss til å endelig å se dere igjen!

Mandag 15. juni, kl 09.00.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte kommunenes arbeid med vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene i videregående skole. Kommunen dekker resten av kostnaden, og elevene tilbys derfor gratis vaksine.

Valgutvalget har godkjent forslag til meddommere til Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett, jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 – 31.12.24.

Har du fått redusert inntekt i forbindelse med koronatiltakene, og har høye boutgifter? Boligkontoret i Namsos kommune registrerer søknader om bostøtte, og er Husbankens kontaktpunkt til publikum.  Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbankens nettsider kan du enkelt sjekke om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Gjenvinningsstasjonene åpnet igjen 30.03. Her er en oversikt over retningslinjene som gjelder.

Nå kan ditt lag/forening søke om kulturmidler.I år må alle bruke elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 22. mai 2020.

Søknadsskjema - tildeling av kulturmidler 2020