Aktuelt - Namsos kommune

Namsos kommune

Aktuelt

Publisert 02.06.2021

I forbindelse med utredning av traséer til flytebro startes det opp med geotekniske undersøkelser på Jøa for kartlegging av grunnforhold.

Publisert 02.06.2021

Namsos kommune følger de nasjonale regler og anbefalinger for arrangement og fritidsaktiviteter. Dette betyr at arrangementer og fritidsaktiviteter kan gjennomføres, og vi forsøker å skjerme barn og unge fra begrensningene - så langt det er mulig. 

Publisert 02.06.2021
Volleyball og håndball som ligger på gulv

Invitasjon til søknad om treningstid i Namsoshallen, Namdalseidhallen og Fyret 2021/2022.

Publisert 02.06.2021

Hos Lotteri- og stiftelsestilsynet kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd til ulike arrangement eller aktiviteter som er påvirket av koronapandemien.

Publisert 01.06.2021
Koronavirus illustrasjon

Nok en innbygger er bekreftet koronasmittet i Namsos kommune.

Publisert 01.06.2021
Koronavirus illustrasjon

Familiemedlemmene til de to smittede barna i Skoglyvegen barnehage har testet negativt på første ordinære koronatest.

Publisert 31.05.2021
Koronavirus illustrasjon

Namsos kommune ved kommuneoverlegen har ut fra en samlet risikovurdering fattet hastevedtak etter Smittevernloven om at Namsosfestivalen til helga ikke kan gjennomføres.  

Publisert 31.05.2021
Koronavirus illustrasjon

To barn i Skoglyvegen barnehage har testet positivt på andre koronatest. Flere trinn ved Høknes barneskole og et fotballag er satt i ventekarantene. Alle skoler og barnehager i Namsos kommune går over i gult nivå igjen fra og med tirsdag 1. juni.

Publisert 29.05.2021
Koronavirus illustrasjon

Namsos kommune har mottatt negative testsvar for nærkontaktene til smittetilfellet som ble rapportert for to dager siden, torsdag 27. mai.

Publisert 27.05.2021
Koronavirus illustrasjon

En person i Namsos kommune har testet positivt for korona. Tre elever på to skoler er satt i smittekarantene mens flere elever og lærere er i ventekarantene.