Bli støttekontakt - Namsos kommune

Namsos kommune

Bli støttekontakt/ fritidskontakt

Bli støttekontakt/ fritidskontakt

Som støttekontakt/fritidskontakt vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk. 

Hva gjør en støttekontakt/fritidskontakt? 

Vi trenger støttekontakter/fritidskontakter som kan jobbe med mennesker med psykiske helseutfordringer, eller med fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. 

 • Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med deltaker. 
 • Arbeidstiden avtales med brukeren 
 • Støttekontakten får timegodtgjørelse på kr 160,46 av kommunen og utgiftsdekning på kr 250,- pr. mnd. 

Hvem kan bli støttekontakt/fritidskontakt? 

 • Du må ha fylt 16 år.
 • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker 
 • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide. 
 • Det er ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt/fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet 
 • Du kan være støttekontakt/fritidskontakt for flere personer.
 • Førerkort er en fordel, men ikke noe krav 
 • Gode norskkunnskaper 

Politiattest kreves for alle nye støttekontakter fra og med 01.01.2017.

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig støttekontakt/fritidskontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre. 

For å skape stabilitet for deltakeren, bør du kunne binde deg for minst ett år. 

Slik søker du om å bli støttekontakt/fritidskontakt
 

Søknadsskjema - bli støttekontakt
 

Hva skjer videre? 

Hvis du er en av de støttekontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine kriterier for å være støttekontakt. 

For støttekontakter

 • Dersom du er støttekontakt, må du fylle ut timelister
 • Timelisten kan du levere på innbyggertorgene, eller sende per post til Stavarvegen, 2, 7856 Jøa.

Kontakt

Innbyggertorg og bibliotek, Jøa
E-post
Telefon 90 80 13 70
Innbyggertorg og bibliotek, Namsos
E-post
Telefon 97 97 69 77