Vakttelefoner

  • 110 til brannvesenet
  • 112 til politiet
  • 113 til ambulanse


Politi: Tlf. 02800

Helse og omsorg

Barnevern

Barnevernet har beredskap 24 timer i døgnet, hele uka og hele året gjennom. 

Åpningstider barnevernvakta:

  • Fredager kl.15.00 til mandager kl. 08.00 
  • Ukedager kl.15.30 til 08:00.
  • Helligdager døgnåpent (00.00-24.00).

Barnas alarmtelefon Tlf: 11 61 11

Mental helse - Hjelpetelefonen

Tannlegevakt

Brann og redning

  • Vakthavende innsatsleder Namsos brann og redning, tlf. 94 83 28 22
  • Melding om akutt forurensning varsles via tlf.110

Beredskap vei, vann og avløp

Havnevakt

Veterinærvakt

Viltnemnd Namsos     

Knut Nordfjellmark tlf. 91 37 66 42

Påkjørsel av vilt skal meldes til vakttelefon: