Vakttelefoner - Namsos kommune

Namsos kommune

Vakttelefoner

Vakttelefoner

  • 110 til brannvesenet
  • 112 til politiet
  • 113 til ambulanse


Politi: Tlf. 02800

Helse og omsorg

Barnevern

Barnevernet har beredskap 24 timer i døgnet, hele uka og hele året gjennom. 

Telefon til ekspedisjon barnevern, dagtid kl. 08.30–15.00: tlf. 47 66 52 70

Barnevernvakta: tlf. 48 95 55 59

Åpningstider barnevernvakta:

  • Fredager kl.15.00 til mandager kl. 08.00 
  • Ukedager kl.15.30 til 08:00.
  • Helligdager døgnåpent (00.00-24.00).

Barnas alarmtelefon Tlf: 11 61 11

Mental helse - Hjelpetelefonen

Tannlegevakt

Tannlegevakt: Tlf. 80 04 11 01

Brann og redning

Beredskap vei, vann og avløp

Tlf. 74 21 71 00 (i kontortiden)
Tlf. 90 52 75 81

Havnevakta: tlf. 91 86 60 17

Veterinærvakt

Viltnemnd Namsos     

Knut Nordfjellmark tlf. 91 37 66 42

Påkjørsel av vilt skal meldes til vakttelefon: