Informasjon om personvern

Denne erklæringen redegjør for Namsos kommunes behandling av personopplysninger. Erklæringen er ment å gi informasjon til innbyggere og andre brukere av Namsos kommunes tjenester. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit i forhold til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i Namsos kommune.

Kontakt

Venche Myrvik
Rådgiver kvalitet og internkontroll
E-post
Mobil 97 66 30 74