Tilgjengelighetserklæring

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

  • Universell utforming og klart språk er viktig i Namsos kommunes arbeid i digitale kanaler. 
  • Innholdet på namsos.kommune.no skal være mulig å bruke og forstå av alle. 

Namsos kommune er ansvarlig for denne nettsiden, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetserklæring - namsos.kommune.no

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på namsos.kommune.no skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

  • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold. Dette gjør vi minst 2 ganger i året.
  • Tredjepartsløsninger som namsos.kommune.no bruker, kan ha mangler med hensyn til tilgjengelighet. Alle tredjepartsløsninger har egne tilgjengelighetserklæringer som beskriver status for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetserklæringer fra tredjepartsløsninger

Vi har noen leverandører som ikke har fått på plass et fast sted for publisering av tilgjengelighetserklæringen. Disse erklæringene publiseres derfor på kommunens hjemmeside inntil videre.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! 

Hvordan kan du gi tilbakemelding?

Det er flere måte å gi tilbakemelding på:

Kontaktskjema

Kontakt

Webredaksjonen
E-post