Vedtekter SFO

7 § 7 Åpningstid

SFO følger skoleruta. Dette betyr at det ikke er åpent i skoleferier eller på planleggingsdager, dette gjelder også om SFO er organisert i barnehage. Der SFO er organisert i barnehager, kan det komme på andre, planleggingsdager, SFO er da stengt disse dagene.

Den enkelte skole avgjør daglig åpningstid etter påmeldt behov og innenfor skolens budsjetterte ramme. (ytre rammer 06.45- 16.30).

Tilbudene har tidsrammer på over 60 timer pr. 4 uker (helplass) og under 60 timer pr. 4 uker (redusert plass). Skolen setter i samarbeid med foresatte opp en plan for hvordan tilbudet skal benyttes i løpet av skoleåret.

Skoleruta for dette skoleåret.