Vedtekter SFO

3 § 3 Bemanning

Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 18 barn.

Ved tilrettelegging av skolefritidstilbudet for barn med spesielle behov, kan kommunalsjef for oppvekst og opplæring tildele ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering. Vurderingen bør ta utgangspunkt i en helhetlig opplæringsplan som omfatter skole og fritidstilbud.