Vedtekter SFO

5 § 5 Endring av plass og oppsigelse

Søknad om endring av plass og oppsigelse av plass må gjøres med minst 1 måneds varsel. Ved melding om endring av oppholdstid eller oppsigelse etter 1. april, må det betales for resten av skoleåret.