Namsos kommune

Avsluttede høringer

Høringen er avsluttet, høringsperioden var 30. mai til 18. august

Gi ditt innspill her! Reguleringsendring for "Høknes aktivitetsområde" legges ut på høring i perioden 16.05.2022 - 04.07.2022. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av ferieavvikling.

Namsos kommune er i ferd med å lage en ny og omfattende sentrumsplan for Namsos by. Det kom mange tilbakemeldinger på det første utkastet. Sentrumsplanen er nå revidert og er planlagt politisk behandlet og vedtatt i juni 2022.

I forbindelse med markeringen av 250-årsjubileum for Hans Barlien, har Namdalseid kulturminnelag foreslått navngivning av en «Hans Barliens plass» i Namsos kommune.

Utvalg for plan vedtok i møte den 02.03.2022 å legge privat forslag til reguleringsplan «Geilin endring», datert 22.11.2021, med bestemmelser av lik dato, til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget vil ligge ut til høring i perioden 09.03.2022 - 22.04.2022. Høringsfristen forlenges med et par dager på grunn av påskeferie.

Tensio TN har søkt om å erstatte dagens 66 kV sjøkabel over Folda mellom Jøa i Namsos kommune og Abelvær i Nærøysund kommune, med en ny 170 kV sjøkabel.

Nå kan du komme med innspill på forslaget til detaljregulering for Namsos avfallsanlegg.

Kulturmiljøplanen er utformet som en temaplan med tiltak som beskrevet i kommunens planstrategi.

Utvalg for plan vedtok 28.04.2021 å returnere reguleringsplan for Sverres gate 33 til administrasjonen for videre utredning. I den forbindelse legges planforslaget ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Frist for innspill er den 31.12.21.

Utvalg for plan vedtok i møte den 17.11.2021 å legge forslag til områderegulering for Bangsund, datert 26.05.21 med bestemmelser datert 08.07.21, ut til høring i perioden 24.11.21 - 05.01.22.