Navnesak Hans Barliens plass - høring

I forbindelse med markeringen av 250-årsjubileum for Hans Barlien, har Namdalseid kulturminnelag foreslått navngivning av en «Hans Barliens plass» i Namsos kommune.

Det foreslås at navnet gis til plassen/området ved avkjøring og rasteplass for Fv 17 ved Årgårdsbrua, like ovenfor Purkholmen. Hans Barlien er tidligere eier av Årgård, og sto bak ulike tiltak i området, blant annet glassverk på Purkholmen.

Området er i et ruralt strøk som består av en rasteplass på den ene siden av Årgårdsbrua og et mindre friluftsområde med grillhytte og gapahuk på den andre siden av brua, vendt mot elva og Purkholmen. De to områdene er forbundet med en gangsti under brua. Området utredes som et informasjonspunkt for blant annet for kulturminner i området, som Hans Barliens aktivitet og glassverkindustri.

Historikk

I 2018 ble det foreslått navngivelsen av en Hans Barliens plass eller Hans Barliens gate i Namsos by, i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 og Namsos bys 175 års jubileum. Initiativet kom da fra privatpersoner.

Ordførerne i de tre sammenslåingskommunene ble sammen med prosjektlederen for nye Namsos enige om at saken skulle oversendes til jubileumskomiteen for Namsos by 175 år. Forslagsstiller ble informert, og var positiv til dette. Jubileumskomiteen behandlet henvendelsen, men støttet ikke forslaget.

Saken ble lagt fram for utvalg for navnsetting på veg og adresse. Utvalget avviste saken i møte 27.03.2020. Vedtaket ble ikke begrunnet.  

Frist for innsending av innspill

Frist for å sende inn innspill er 8. mai.

Si din mening 

Send ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan benytte skjemaet finnes det også andre muligheter:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen