Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos - Melding om vedtak, 1.gangs behandling av reguleringsplan

Nå kan du sende inn ditt innspill til ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos!

Reguleringsplanen vil ligge til høring etter 1. gangs behandling i perioden 09.12.2022 - 03.02.2023.

Utvalg for plan vedtok i møte den 23.november 2022 å legge forslag til reguleringsplan Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos datert 04.11.2022, med bestemmelser av samme dato, ut til høring.

Skisse som viser Namsos sykehus med ny helikopterlandingsplass på høyre side - Klikk for stort bildeSkisse av Helikopterlandingsplassen

Formålet med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for flytting av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos slik at sykehuset kan ta imot nye redningshelikopter. Dette for å tilfredsstille de nødvendige sikkerhetskravene og avbøtende tiltak for negativ virkning av helikoptertrafikk til nærmiljøet.

Dokumenter i saken

Les alle dokumenter i saken på arealplaner.no

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn 

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 09.12.2022 - 03.02.2023
Fristen er utvidet med 2 uker på grunn av juleferie.