Namsos kommune

Navnesak - nye vegnavn på Jøa - høring

Navnesak - nye vegnavn på Jøa - høring

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan over Olavika hytteområde ved Aunaodden på Jøa, har Namsos kommune besluttet å tildele nye adresseparseller (vegadresse) for området.

Kommunen foreslår egen vegadresse for hver av vegene. I dag består eksisterende bebyggelse på området kun av matrikkeladresse og vi ser dermed behovet for å tildele nye vegadresser.

Nå kan du si din mening om navneforslagene

Utvalg for navnsetting på veg og adresse vedtok 21.10.2022 forslag til to vegnavn på Jøa. Namsos kommune ber om at eventuelle uttalelser og navneforslag sendes innen høringsfristen. 

Følgende navneforslag legges ut på høring

1. Aunavikvegen
2. Olavikvegen

Frist for innsending av innspill

Høringsfrist er satt 11.11.2022.

Dokumenter i saken

Hjemmel for vedtaket

Send inn ditt innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: