Østtun masseuttak - Melding om vedtak, 1.gangs behandling av reguleringsplan

Nå kan du sende inn innspill til reguleringsplan for Østtun Masseuttak.

Reguleringsplanen ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 09.12.2022 - 03.02.2022. 

Utvalg for plan vedtok i møte den 23.november 2022 å legge forslag til reguleringsplan Østtun masseuttak datert 04.05.2022, med bestemmelser av samme dato, ut til høring. 

Kartutsnitt som viser reguerlingsformål for østtun masseutak - Klikk for stort bildeReguleringsplan Østtun masseuttak

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak for grus ved Østtun på Salsnes i Namsos kommune. Reguleringen omfatter eiendommen 271/2.

Dokumenter i saken 

Les alle dokumentene i saken på arealplaner.no

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn 

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 09.12.2022 - 03.02.2023
Høringsperioden er utvidet med 2 uker grunnet juleferie.