Namsos kommune

Melding om vedtak - 1.gangs behandling av reguleringsplan Brakstad hamn

Melding om vedtak - 1.gangs behandling av reguleringsplan Brakstad hamn

Reguleringsplan for Brakstad hamn ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 11.11.2022. Gi dine innspill her!

Utvalg for plan vedtok i møte den 7.september 2022 å legge forslag til reguleringsplan Brakstad hamn - utvidelse av område, datert 02.02.2022, med bestemmelser av samme dato, ut til høring. 

 

Kartutsnitt som viser reguleringsformål over Brakstad hamn - Klikk for stort bilde

 

 

Formålet med planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å utvide havneområdet hvor det foreligger en dispensasjon for dagens flyte-kai. videre legges det til rette for etablering av næringsvirksomhet og bevertning. Planen innebærer også et området til fritid/ turismeformål hvor det er planlagt rorbuer til salg og/eller utleie, restaurantdrift/ næring og gjestekai med tilhørende veiforbindelse med enten gangvei eller kjøreveg. 

Dokumenter i saken 

Les alle plandokumenter i saken i GISLINE her 

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn slik:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 15.09.2022 - 11.11.2022.