Namsos kommune

Avsluttede høringer

Namsos formannskap vedtok 09.02.2021 innspill fra Namsos kommune til AtB sitt forslag til nye rutetilbud. 

Stoppekran

Nå kan du sende inn innspill i forbindelse med ny forskrift. Frist for å komme med innspill er 17. mars 2021.

Nå kan du sende inn ditt innspill i forbindelse med forslag til rutetilbud for buss, skoleskyss og fleksibel transport som skal gjelde fra 7. august 2021. Frist for innspill er satt til 24.01.2021.

Nå kan du sende inn ditt innspill i forbindelse med reguleringsarbeid for  "Namsos avfallsanlegg" på Spillum i Namsos kommune. Frist for innspill er satt til 18.02.2021.

Namsos kommunestyre har i møte 17.12.2020 vedtatt reguleringsplan "endring Peter Øiens gate 1" i Namsos kommune.

Emilsen fisk søker om midlertidig videreføring av dagens godkjente areal og lokalitetsbiomasse. Du kan komme med innspill innen 02.02.21.

Formannskapet har behandlet forslag til ny politivedtekt for Namsos kommune. Du kan komme med innspill til og med 31.01.2021.

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan ”Sverresgate 33”. 

Nå kan du komme med innspill til oppstart av nytt planarbeid for Bjørum gartneri i Namsos kommune. Området skal tilrettelegges for ny boligbebyggelse.

Informasjon om nytt vedtak i forbindelse med utbygging i Solsiden boligområde B3, Vestre Havn.