Namsos kommune

Avsluttede høringer

Kartutsnitt Spillumstrand industriområde

Forslag om mindre endring av reguleringsplan for Spillumsstranda Industriområde legges ut på høring. 

Kartutsnitt med reguleringsformål over Sandvika

Reguleringsplan for Sandvika ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 11.11.2022. Gi dine innspill her!

Kart over Olavika hytteområde på Jøa

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan over Olavika hytteområde ved Aunaodden på Jøa, har Namsos kommune besluttet å tildele nye adresseparseller (vegadresse) for området.

Kartutsnitt som viser reguleringsformål over Brakstad hamn

Reguleringsplan for Brakstad hamn ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 11.11.2022. Gi dine innspill her!

Tavle bakgrunn, illustrasjon av to barn med skolesekk over

Høringen er avsluttet, høringsperioden var 30. mai til 18. august

Gi ditt innspill her! Reguleringsendring for "Høknes aktivitetsområde" legges ut på høring i perioden 16.05.2022 - 04.07.2022. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av ferieavvikling.

Illustrasjon av Namsos sett fra lufta i henhold til ny sentrumsplan.

Namsos kommune er i ferd med å lage en ny og omfattende sentrumsplan for Namsos by. Det kom mange tilbakemeldinger på det første utkastet. Sentrumsplanen er nå revidert og er planlagt politisk behandlet og vedtatt i juni 2022.

I forbindelse med markeringen av 250-årsjubileum for Hans Barlien, har Namdalseid kulturminnelag foreslått navngivning av en «Hans Barliens plass» i Namsos kommune.

Utvalg for plan vedtok i møte den 02.03.2022 å legge privat forslag til reguleringsplan «Geilin endring», datert 22.11.2021, med bestemmelser av lik dato, til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget vil ligge ut til høring i perioden 09.03.2022 - 22.04.2022. Høringsfristen forlenges med et par dager på grunn av påskeferie.

Kart hvor det er merket av linjer for alternative traseer for sjøkabel over folda.

Tensio TN har søkt om å erstatte dagens 66 kV sjøkabel over Folda mellom Jøa i Namsos kommune og Abelvær i Nærøysund kommune, med en ny 170 kV sjøkabel.