Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på Namsos befolkning sin helse. Miljørettet helsevern handler om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.

  • Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som kan påvirke helsen. 
  • Kommuneoverlegen har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen.  
  • Noen virksomheter må godkjennes av kommunen før oppstart, andre har meldeplikt.  

Miljøretta helsevern har mange rådgivning- og tilsynsområder

Kontakt

Per Erik Arnø
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 17 34 86