Hvordan finner du malene i Word?

Det er laget mange forskjellige maler som følger kommunens grafiske profil. Disse malene må du bruke når du skal alge ulike dokumenter. Noen av malene er også tilgjengelig i kommunens arkivsystem.

  1. Åpne Word skrivebordsversjonen.
  2. Klikk på «ny» i venstre meny.
  3. Klikk på Egendefinert (markert gult på bilde)

Skjermbilde av siden der du velger nytt dokument i word skrivebordsversjon. Velg ny - egendefinert - deretter mappen delt. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, Klikk på mappen «delt»

to mapper med navn delt og personlig. Velg mappen som heter delt. - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

5. Når du har valgt mappen som heter "delt" kommer du til tilgjengelige maler.

6. Velg en mal og gjør dine tilpasninger.

Husk å følge regler for universell utforming når du lager dokumentet.

Maler:

  • Brevmal med instruks
  • Invitasjon
  • Møtereferat
  • Notat
  • Pressemelding
  • Program
  • Skjema

skjermbilde fra Word med oversikt over tilgjengelige maler. - Klikk for stort bilde