Innholdsstrategi

I Namsos kommune tar vi på alvor at nettsidene er en kanal innbyggerne oppsøker fordi de ønsker å benytte kommunens tjenester og tilbud, eller trenger svar på konkrete spørsmål.

Nettsidene skal ikke være en speiling av hele kommunens virksomhet, men inngå som en av flere kanaler kommunen bruker. 


"Vi skal hjelpe brukerne av hjemmesiden med å løse oppgaver ved å gi/motta informasjon"

Målgruppe 

Innbyggere, næringsliv, media og andre interesserte. 

3 hovedmål

1. Innholdet skal skrives i klarspråk 

Det skal være en logisk oppbygging av innhold.  Vi tilpasser oss brukerne. En tekst er skrevet i klarspråk dersom brukerne finner det de leter etter, forstår det de finner og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal. 

Klart språk - hva, hvorfor og hvordan

2. Mest mulig selvbetjente sider 

Hjemmesiden skal bli innbyggernes foretrukne kanal for å søke om eller bruke tjenester og tilbud fra kommunen. 
Kommunen skal få færre henvendelser på telefon og e-post, uten at innbyggerne får dårligere service eller mindre kunnskap. Målet er at alle kommunens skjema på nettsiden etter hvert skal være elektroniske, og de skal bygges med hjelp av innkjøpt skjemabygger; ACOS Interact.

3. Fornøyde brukere 

En fornøyd innbygger har fått løst oppgavene eller fått svar på spørsmål de hadde. Dette er med på å styrke kommunens omdømme. 

Innholdet på hjemmesiden 

Hvem er ansvarlig for innholdet? 

 • Kommunedirektøren er ansvarlig, men har delegert ansvar til webredaktør.
 • Webredaksjonen ledes av webredaktør.
 • Fagområdene har egne innholdsprodusenter som er ansvarlig for at faginnhold til enhver tid er oppdatert. 

Hvem produserer og vedlikeholder innholdet? 

 • Webredaksjonen har hovedansvaret for innholdsproduksjonen, optimalisering og vedlikehold av nettsiden. 
 • Innholdsprodusenter på de ulike fagområdene legger innhold til godkjenning til webredaksjoen.  

Hvor ofte skal det publiseres innhold? 

 • Hjemmesiden må daglig vedlikeholdes, utvikles og oppdateres.
 • Vi må fokusere like mye på optimalisering, oppdatering og vedlikehold som produksjon av nytt innhold.
 • Nyhetsfeltet på forsiden skal alltid være oppdatert med nyheter/aktuelle saker fra fagområdene.

Hvordan deler vi innholdet i andre medier? 

 • Relevant innhold deles på kommunens Facebookside.
 • Det må i noen tilfeller vurderes om det skal brukes henvisningsannonser i aviser – digitalt og/eller papir.
 • Vi må jobbe for at innholdet er godt synlig for søkemotorer ved å bruke metadata, gode titler og ingress. 

Ansattes ansvar for medvirkning 

 • For å sikre god og enhetlig kommunikasjon med brukerne bør ansatte ha kjennskap til relevant informasjon på kommunen sine nettsider. Dette vil også bidra til kvalitetssikring og oppdatering av innholdet. 
 • Ansatte på innbyggertorgene må til en hver tid være kjent med innholdet på hjemmesiden.

Mandat og ansvar  

For å nå de tre delmålene og ivareta kvaliteten på nettstedet, må driften organiseres gjennom en webredaksjon ledet av en webredaktør. 

Webredaksjonens ansvarsområder:

 • Utformingen av innholdet og hvordan og hvor det skal publiseres - i samarbeid med innholdsprodusentene på fagområdene.
 • Sørge for at innholdet er kvalitetssikret av fagpersoner og godkjenne innholdet før det publiseres. Dette gjelder både tekst bilder/mediefiler. 
 • Daglig optimalisering, oppdatering og vedlikehold.
 • Opplæring av ansatte i bruk av ACOS CMS.
 • Hovedansvar for å bygge opp alle underportaler og legge til rette for publisering i nye portaler.