Grafisk profil

Namsos kommune sin visuelle identitet er bygget på konseptet ringvirkninger. Profilen skal bidra til å skape en helhetlig, positiv og gjenkjennbar identitet for kommunen, både i og utenfor kommunegrensen.

Hvordan skal vi bruke kommunens grafisk profil?

  • Profilmanualen tar for seg alle elementene i den grafiske identiteten, og gir detaljerte beskrivelser av hvordan de skal brukes.
  • Avvik fra retningslinjene vil svekke det helhetlige inntrykket av profilen, og dermed av Namsos kommune som avsender.
  • For å bygge en sterk og stabil merkevare må vi bruke faglig vurdering og skjønn, i tillegg til at vi forholder oss til gitte regler og retningslinjer i profilmanualen.

Hvem skal bruke profilmanualen?

Profilmanualen gir retningslinjer for hvordan Namsos kommune skal kommuniseres visuelt. Den retter seg til ansatte, grafiske designere, reklamebyråer, trykkerier, fotografer, partnere og alle andre som utformer materiell som skal benytte kommunens identitet.

Grafisk profil, profilhåndboka

Artikkelliste