Skriv gode stillingsannonser

Husk at utlysningen skal skape en interesse man kanskje ikke visste at man hadde. Utlysningen bør derfor ha som målsetting å både informere, motivere og engasjere.  

 • Hvilke spørsmål ønsker leseren å få besvart? 
 • Henvend deg gjerne direkte til leseren ved å bruk «du». 
 • Du skal kunne holde det du lover. 
 • Bryt opp teksten med avsnitt og underoverskrifter.
 • Be en kollega eller to om tilbakemeldinger på teksten. 

Tittel på stillingsannonsen

Blikkfanget i en stillingsutlysning er hovedoverskriften.

Eksempler:

 • Bruk stillingstittelen først: Konsulent i ...
 • Skriv i hel setning: Vi søker en konsulent i ...
 • Still spørsmål: Vil du ha ny jobb i ...? Vil du være med og utvikle…?

Om kommunen 

 • Presentasjon om kommunen bør være kort.
 • Husk at det er selve jobben som først og fremst skal vekke interessen – ikke kommunen vår.
 • Tilleggsinformasjon bør søkerne finne på kommunens hjemmeside.

Opplysninger om stillingen

Skriv hva slags stilling det gjelder: fast stilling, engasjement, vikariat, prosjekt.

 • hvor i organisasjonen er stillingen plassert?
 • Hva jobber fagområdet/avdelingen med?
 • Hvor mange ansatte er det på arbeidsplassen?

Skriv når stillingen blir ledig: så snart som mulig eller fra en bestemt dato.

Ta også med stillingskode og lønnsramme.

Oppgaver og ansvar

 • Hvilke oppgaver og ansvarsområder hører til stillingen?
 • Beskriv oppgavene og ansvarsområdene på en tydelig og forståelig måte.
 • Bruk gjerne punktliste.

Nevn gjerne trekk ved stillingen eller organisasjonen som kan være spesielt attraktive.

Krav til søkerne

Vær forsiktig med krav. Er kravene forenelig med hverandre eller har du beskrevet et menneske som egentlig ikke finnes? Du skal selvfølgelig legge inn absolutte krav, men tenk deg godt om – spesielt når det gjelder personlige egenskaper. 

Husk at utlysningsteksten er bindende. Det er for sent å komme med nye krav etterpå. Vei ordene nøye, slik at dere ikke utelukker interessante søkere.

Vær konkret og direkte.

Skriv heller "du må ha høyere utdanning" enn "det kreves høyere utdanning".

Personlige egenskaper kan du skrive etter de formelle kravene.

Hva kan vi som arbeidsgiver tilby?

 • I dette punktet er det naturlig å fortelle om  arbeidsmiljø, utviklingsmuligheter og pensjonsordning.
 • Har arbeidsplassen noen fordeler/frynsegodene vi kan nevne?
 • Bruk gjerne punktliste. 

Unngå klisjeer 

Ikke bruk intetsigende klisjeer som dette eksemplet:

Vi tilbyr: 

 • spennende arbeidsoppgaver 
 • full opplæring 
 • godt arbeidsmiljø 

Hva er de spennende oppgavene, hva består opplæringen av og hva gjør arbeidsmiljøet godt?  

Du bør få fram det som skiller denne oss fra andre som konkurrerer om de samme søkerne. Men ikke overdriv. Spør ansatte på den aktuelle arbeidsplassen. De har nok gode eksempler på hva vi kan tilby.

Beskriv hva som preger arbeidsmiljøet vårt, så kan kandidatene selv vurdere om de synes det er godt/trivelig for dem.

Eksempler: Vaffelsteking hver fredag, mulighet for trening i arbeidstiden, ansatte kan bruke elsykler, julebord med stor deltakelse, gratis kaffe, ei knallfin kantine, sosiale samlinger på tvers av fagområdene, tilrettelagte og moderne kontorplasser. Vær kreativ, få frem hva den nyansatte kan forvente på arbeidsplassen.

Du trenger ikke å framheve slikt som er felles for de fleste virksomheter, som for eksempel vi er opptatt av kompetanse og kvalitet.

Tilleggsopplysninger om arbeidsvilkårene

Her kan du ta med opplysninger om f.eks. arbeidstid og reising.

Generelle opplysninger om arbeid i kommunen

Eksempel: IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist og søkemåte

 • Oppgi søknadsfrist og fortell hvordan søknaden skal sendes inn.
 • Oppgi hva slags dokumentasjon som skal legges ved søknaden.

Henvend deg direkte til søkeren. Skriv heller "send søknaden" enn "søknad sendes".

Kontaktinformasjon

Fortell hvor eller hos hvem søkerne kan få vite mer om stillingen.

Henvend deg direkte til søkeren. Skriv heller "flere opplysninger kan du få hos NN" enn "for mer informasjon kan NN kontaktes".

Språk - skriv korrekt

 • Det tar seg dårlig ut med skrivefeil og tegnsettingsfeil.
 • Som offentlig ansatt skal du følge gjeldende rettskrivnings- og tegnsettingsregler.
 • Webredaksjonen har samlet regler og råd på en egen side. Vi anbefaler at du bruker denne siden.

Regler og råd - for ansatte i Namsos kommune

Regler og råd - språkrådet.no

Skriv klart

Som offentlig ansatt er det ert krav om at vi skal skrive klart og forståelig. 

Språklova §9: "Offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa."

Ord og uttrykk du bør bruke i stillingsannonser

Kilder

Denne veiledningen er laget med utgangspunkt i språkrådets veileder for statlige stillingsutlysninger.

 Råd om språk i statlige stillingsutlysninger - språkrådet.no

Nettsider som kan gi deg tips og ideer til din stillingsannonse