Klarspråk

Hva er klarspråk?

Klarspråk er korrekt, klart og mottakertilpasset språk i tekster fra det offentlige.

En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

 • finner det de trenger
 • forstår det de finner
 • kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Klarspråk er en tilnærming til kommunikasjon som

 • setter leseren først
 • fokuserer på handling
 • sparer tid og penger
 • gjør dokumenter mer forståelig og enklere å lese
 • fører til en bedre opplevelse for mottakeren

Nettkurset "Den gylne pennen"

Hvem skriver vi egentlig for i kommunen? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår?

Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråkteknikkene.

Kurset anbefales for alle offentlige ansatte.

 • Kurset består av fem deler pluss en introduksjon. I tillegg er det en egen del for ledere.
 • Kurset har styrt gjennomføring, slik at en og en del av kurset åpnes
 • Du får mulighet til å jobbe med og forbedre en egen tekst gjennom kurset.
 • Det tar 40-60 minutter å gjennomføre hele kurset. Valgfritt arbeid med egen tekst kommer i tillegg.
 • Målgruppen for kurset er medarbeidere i offentlig forvaltning som skriver i jobben sin.

Ti skriveråd for klart språk

Trenger du hjelp til å skrive tekster i klart språk? Disse ti rådene for klarspråk tar for seg både hvordan du skal tenke om tekst, og konkrete eksempler for formuleringer og setninger i tekstene dine.

Ti skriveråd

Klart språk - veiledninger og informasjon

Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet har laget mange gode nettsider som vi bør bruke i vårt arbeid med klart språk. Sett av litt tid og bli kjent med hva som finnes av informasjon.

Klart språk i kommunesektoren - Språkrådet

Tekstbasen består av lenker fra kommuner og fylkeskommuner som har arbeidet med klarspråk. På denne siden kan du velge tjenesteområde eller søk for å finne tekster.

Klarspråk for alle - veileder for alle som skriver innhold på nettsiden (PDF, 2 MB)

Veilederen er ment for kommunens digitale kommunikasjon med innbyggerne og gjelder først og fremst tekstene på kommunens nettsider.

Veilederen er spesielt viktig for tekstene som innbyggerne skal bruke til å finne informasjon om kommunens tjenester, og for tekster der vi inviterer innbyggerne til å delta i lokaldemokratiet.

Ikke alle sjekkpunktene vil egne seg for alle typer tekster, og dere må selv vurdere når det er hensiktsmessig å følge veilederen og ikke.

Klart språk i digitale løsninger

Klart språk er avgjørende når innbyggerne skal bli selvbetjente og få en god brukeropplevelse.

Brosjyre om klarspråk fra Språkrådet (PDF, 2 MB)

I denne brosjyren finner du blant annet: gode grunner til å arbeide for klarspråk i det offentlige og en sjekkliste for skribenter.

Vær klar - plakaten (PDF, 172 kB)

Denne plakaten kan du gjerne skrive ut og henge opp på arbeidsplassen din. En liten huskeliste for klart språk.

Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet samarbeider om en rekke nettseminar om klarspråk. Opptak av seminarene kan du se hos Språkrådet.

Nettseminar på Språkrådets hjemmeside.