For deg som jobber med planportalen

Planportalen er en underportal på kommunens nettside. All informasjon som omhandler kommunens planer og høringer skal publiseres på planportalen, og kan krysspubliseres til hovedsiden.

Rutiner for arbeidet med planportalen

Ansvar

Strategi og samfunnsutvikling har ansvaret for at innholdet til enhver tid er riktig og oppdatert.

Lage innhold på planportalen