Nytt ildsted - meldepliktig

Det er ikke søknadspliktig å montere ildsted, men du må melde fra til feiervesenet om endringene. 

Hvem kan montere ildsted? 

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsanvisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør. 

  • Installasjonen av ildstedet skal kontrolleres av feiertjenesten før ildstedet tas i bruk om jobben ikke er utført av fagarbeider. 
  • Du må også følge kravene til det ildstedet du ønsker å montere.
  • Er du i tvil kan feietjenesten i Namsos bistå med tips og veiledning. 

Må jeg søke om å installere ildsted?

Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør.

NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.

Informasjonsside - skorstein, ildsted, gass

Kontakt

Feietjenesten
Mobil 90 13 39 59