Bålbrenning

Bålbrenning 

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge). 

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. 

Tips til trygg bålbrenning 

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. 
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. 
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. 
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. 
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. I Raet landskapsvernområde er det lov å brenne bål på etablerte bålplasser. 
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. 
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel, det leveres gratis til godkjent avfallsmottak. 
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. 
  • Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand. 

 

Varsle

Namsos brann- og redning ønsker at du informerer Midt-Norge 110 sentral før du tenner større bål eller brenner bråte. Dette for at vi ikke skal få brannmeldinger på det som er ditt bål. Ring tlf. 73 95 64 80   før du tenner bålet slik at vi unngår unødige utrykninger. 

Artikkelliste