Har du fått SMS fra brannforebyggerne?

Før brannforebyggerene kommer på besøk vil du motta en SMS. Denne inneholder informasjon om hvilken adresse det gjelder, når de planlegger å komme på besøk og hva det er som skal utføres. Det er viktig at du bekrefter denne meldingen, slik at brannforebyggerne vet at du ønsker besøk og at ting blir klargjort. Under ser du hvordan du bekrefter meldinga.

I phone som har fått en ny melding - Klikk for stort bilde

 

 

 

1.

Du vil bli kontaktet av brannforebyggerne på SMS flere dager før et besøk. Denne meldinga sendes fra telefonnummer 59 44 10 41.

 

 

 

 

 

Iphone viser melding om varsel om feiing - Klikk for stort bilde

 

 

2.

I meldinga vil det stå hvem den er sendt til og hvilken adresse det gjelder. Videre står det hvilken type besøk det gjelder, enten feiing eller tilsyn, og dato for besøk. Meldinga i eksempelet viser melding om inspeksjon og eventuelt feiing. Er du usikker på hva som er forskjellen på disse to finner du mere info her.

 

 

 

 

 

Svarer JA på sms om feiing - Klikk for stort bilde

 

 

3.

For å bekrefte at du ønsker besøk fra brannforebygger/feier på oppsatt dato svarer du enkelt å greit på meldinga. JA om tidspunkt passer og du ønsker besøk, NEI om du ikke ønsker besøk. Får du ikke svart på SMSen kan du ringe telefonnummeret som er oppgitt i meldinga. Dette er nummeret direkte til feieren. Bruk også dette nummeret om du ønsker å endre dato for besøk.

 

 

 

 

I phone som har fått en ny melding - Klikk for stort bilde

 

 

4.

Hvis du har svart JA på meldinga, vil du dagen før avtalt dato motta en påminnelse fra oss. I denne meldinga vil du også få beskjed om hva du må gjøre før vi kommer. Dette kan for eksempel være å stenge trekker og spjeld, og sette opp stige. Her finner du mer info om hva du må gjøre før brannforebyggeren/feieren kommer på besøk.

Kontakt

Brannforebyggere / Feietjenesten
E-post
Telefon 90 13 39 59

Brannforebyggerne er tilgjengelig på telefon mellom 08.00 og 15.30 mandag til fredag.