Forskjell på feiing og tilsyn

To viktige oppgaver som blir utført av brannforebyggerne(tidligere feierne) er feiing og tilsyn. Dette kan bli utført ved samme besøk, men i hovedsak gjennomføres dette på to seperate besøk. Feiing utføres naturlig på sommerhalvåret, da det er isfritt på tak og det er lite fyring i ovnen. Tilsyn er en aktivitet som normalt blir gjennomført på vinterhalvåret. 

Må du være hjemme?

Feiing kan gjennomføres uten at det er folk hjemme, så fremt man har svart på tilsendt varsel og det er klartgjort for feiing. Ved et tilsyn kreves det at en voksen er hjemme.

Feiing innebærer: 

 • Kontroll av skorsteiner. Dette er en visuell kontroll hvor vi har mulighet til å bruke kamera.
 • Feiing av skorstein.
  • Vær oppmerksom på at selv om brannforebyggeren går på taket og inspiserer skorsteinen(e) så er det ikke sikkert sikkert det blir feiet. Ved innspeksjon kan det vise seg at du fyrer på en god måte og at skorsteinen er fri for sot og da er det ikke behov for å dra kosten.
 • Feiing av røykrør og sottuttak (krever at du er hjemme)
 • Kontroll av ildstedet (krever at du er hjemme)
 • Gir informasjon om god og riktig fyringsvaner (krever at du er hjemme)

 

Tilsyn innebærer

 • En gjennomgang i boligen med:
  • Kontroll av slokkeutstyr 
  • Kontroll av røykvarslere 
  • Kontroll av ildstedet og sotluke
  • Kontroll av skorsteiner
 • Informasjon om gode og riktige fyringsvaner 
 • Generell informasjon om brannsikkerhet og gode brannforebyggende tiltak

Kontakt

Brannforebyggere / Feietjenesten
E-post
Telefon 90 13 39 59

Brannforebyggerne er tilgjengelig på telefon mellom 08.00 og 15.30 mandag til fredag.