Hvor ofte skal det feies?

Feiing har de siste årene blitt behovsprøvd. Dette vil si at hvor ofte det feies avgjøres av brannforebyggeren som gjør en risikovurdering på bakgrunn av flere faktorer. Det vil si at noen som fyrer lite og har en skorstein fri for sot får besøk av feieren sjeldnere enn naboen som fyrer mye og hvor det dannes sot i skorsteinen.

  • Feiing kan ut ifra en risikovurdering bli utført med en hyppighet mellom 1 og 8 år
  • Tilsyn kan ut ifra en risikovurdering bli utført med en hyppighet mellom 1 og 4 år.
     

Det vil si at noen som fyrer lite og har en skorstein fri for sot får besøk av feieren sjeldnere enn naboen som fyrer mye og hvor det dannes sot i skorsteinen.

Vurdering av risiko

Når man skal vurdere sannsynligheten for bygningsbrann som starter som følge av fyringsanlegget må man vurdere flere forhold. Sannsynligheten vil være avhengig av kvaliteten til fyringsanlegget (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type), og fyringsmønster. Hvor mottagelig beboeren er for informasjon om bruk av riktig brensel og riktig fyring kan også påvirke vurderingen av hyppighet på tilsynet. Dersom det er mye sot i skorsteinen bør man finne bakenforliggende årsak. 

Konsekvensvurderingen blir den samme som ved vurdering av behov for feiing av skorstein. 

Her kan du lese mer om feiing og tilsyn.

Kontakt

Brannforebyggere / Feietjenesten
E-post
Telefon 90 13 39 59

Brannforebyggerne er tilgjengelig på telefon mellom 08.00 og 15.30 mandag til fredag.