Melde fra om overnatting

Bruk dette skjema om du skal varsle Namsos brann og redning om overnatting på steder som normalt ikke brukes til dette formålet. For eksempel i klasserom.

Forebyggende avdeling skal ha skriftlig søknad minst 7 dager før overnattingen finner sted.

Artikkelliste