Bolig- og brukerkontoret og Barne- og familietjenesten flytter - Namsos kommune

Namsos kommune

Bolig- og brukerkontoret og Barne- og familietjenesten flytter

Bolig- og brukerkontoret og Barne- og familietjenesten flytter

Bolig- og brukerkontoret, barneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsestasjonen flytter inn i nye lokaler i Abel Meyers gate 10 i Namsos.

Bolig- og brukerkontoret har egen inngang

Du finner Bolig- og brukerkontoret i 1. etasje. Inngangen er mot Namsos kirke.

En dør inn til Barne- og familietjenesten

Hovedinngang er fra Bråholmgata. Det vil si mot hovedinngangen til Samfunnshuset.

Vi ønsker deg velkommen til våre nye lokaler

Enhetene har fått et romslig inngangsparti med god luft og tydelig markering av hvor tjenester ligger. Alt skal være tilrettelagt for kravene til universell utforming. Innvendig fremstår bygget som lyst, åpent og imøtekommende, hvor du som bruker skal føle deg velkommen. Alle avdelinger har gode ventesoner for deg som besøkende, hvor du kan sitte skjermet.       

Bygget er totalrehabilitert innvendig

Byggeprosessen har pågått siden medio august 2021 og bygget ble overtatt 1. desember i år. Bygningen er totalrehabilitert innvendig og bygget og tilpasset etter enhetenes behov. Totalrehabilitering vil si fjernvarme i radiatorer, nytt ventilasjonsanlegg og nytt elektrisk anlegg, i tillegg til nye overflater. Det fleste vinduene er byttet, men utvendig fasade på bygget er ikke rehabilitert.