PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste - Namsos kommune

Namsos kommune

PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste som skal gi råd og veiledning til skoler, barnehager og foreldre om barns ulike vansker. PP-tjenesten er en sakkyndig instans og skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Hva tilbyr vi? 

  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole.  
  • PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år).
  • PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.  
  • Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.  

Hvordan kan du få tilbudet? 

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. Fyll ut henvisningsskjema. Du kan levere skjemaet i barnehagen/på skolen.

Skjema - Henvisning til PPT 0-6 år   (PDF, 302 kB) 

Skjema - Henvisning til PPT 6-16 år

Skjema - Egenhenvisning til PPT (barn/voksne)

 

For barnehager og skoler 

  • PPT kan gi råd og veiledning til barnehager og skoler om barn som ikke er henvist til oss, etter at foresatte har samtykket til det.  
  • Barnehager kan også ta kontakt med PPT sitt barnehageteam, hvis foresatte har samtykket til det.  
  • Skolene kan henvende seg direkte til sin kontaktperson i PPT.  
  • Hvis barnehage eller skole ønsker hjelp til utvikling, kan dere sende en systemhenvisning.  

For ansatte i barnehage/skole - skjemaer/rapporter 

Informasjonsfilmer - PPT i Namsos kommune

Informasjonsfilm - språk: norsk

Informasjonsfilm - språk: polsk

Informasjonsfilm - språk: arabisk

Informasjon om spesialundervisning på flere språk 

På Utdanningsdirektoratet sine sider finner du informasjon om spesialundervisning på flere språk.

Kontakt

PPT Ekspedisjon
Telefon 95 99 84 76

Adresse

Besøksadresse:
Abel Meyers gate 10
7800 Namsos 
Inngang mot Namsos samfunnshus

Postadresse:
Stavarvegen 2
7856 JØA

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-14.00  

Onsdag kl. 09.00-13.00