Boligkontoret

Du kan ta kontakt med Boligkontoret hvis du ønsker å leie kommunal bolig (ikke bo- og velferdssenter), eller trenger hjelp med tjenester fra husbanken.

Søknad om bolig

Søknadsskjema, leie av kommunal bolig

Husk vedleggene som skal følge skjemaet:

  • Bostedsattest for alle personer i husstanden (fås hos Skatteetaten/Folkeregisteret) 
  • Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet. 
  • Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste ligningsår for alle personer i husstanden over 18 år. (fås hos Skatteetaten/Folkeregisteret). 
  • Dokumentasjon av nåværende månedlige brutto inntekt (lønns- eller trygdeslipp eller annet) for de to siste månedene for alle personer i husstanden med lønn, trygd eller pensjon, regnskapsattest for personlig næringsdrivende

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Midlertidig botilbud (Nødsituasjon)

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. Les mer om midlertidig botilbud i en nødssituasjon på NAVs hjemmeside.

Husbanken

Startlån og tilskudd

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Les om startlån og tilskudd på Husbanken sin hjemmeside

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Les om bostøtte på Husbanken sin hjemmeside.

Kontakt

Boligkontoret boligformidling
E-post
Mobil 90 79 18 34
Bostøtte
Mobil 90 79 18 34
Startlån
Mobil 46 93 52 53

Adresse

Besøk oss:
Abel Meyers gate 10,
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag-fredag kl. 10.00–14.00. 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00.