Aktuell informasjon for lag og foreninger

Her finner du diverse aktuell informasjon for lag og foreninger i Namsos kommune. 

Kulturmidler drift

Søknadsfristen for kulturmidler drift er utvidet til 15. april.
Informasjon om kulturmidler og søknadsskjema.

Aktivitetsmidler

Aktivitetsmidler kan søkes hele året bortsett fra i desember. Tilskuddet skal fremme aktivitet der inkludering, og barn og unge prioriteres.
Informasjon om aktivitetsmidler og søknadsskjema.

Seniormidler

Seniormidler er aktivitetsmidler for seniorer som skal stimulere til et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv for seniorer. Seniormidlene kan også søkes hele året, bortsett fra i desember.
Informasjon om seniormidler og søknadsskjema.

Friskus

For å søke midler fra Namsos kommune må laget ha en bruker på Friskus, som er Namsos kommunes oversikt over lag og foreninger. I tillegg har Friskus en aktivitetskalender som mange er flinke til å bruke. Det er også i Friskus vi administrerer fritidskonto, som er økonomisk støtte til barn og unge som kommer fra familier med utfordrende økonomi. Husk å oppdatere informasjon i Friskus og brønnøysundregisteret etter årsmøtet.

Friskus for Namsos kommune

Spillemidler

Lag og foreninger som har tenkt å søke spillemidler for 2025, inviteres til et informasjonsmøte onsdag 29. mai klokka 18:00 på CG7 (gamle After Eight, ved China Palace).
Informasjon om spillemidler.

Frivilligforum

Årets frivilligforum ble gjennomført torsdag 4. april. Temaet var deltakelse og psykisk helse. Hanne Vilja Sagmo fra ABC for god psykisk helse informerte om prosjektet. Sofaprat med deltakelse som tema med de lokale ildsjelene Tove Nyborg og Monica Sotberg, i tillegg til Hanne Vilja Sagmo ble en interessant samtale.
 

Mange personer sitter på stoler og hører på et foredrag. Kvinne ser på stor skjerm med tekst. - Klikk for stort bildeFrivilligforum om deltagelse og psykisk helse. Namsos kommune

Kulturplan og frivilligplakaten

I fjor vedtok kommunestyret den nye kulturplanen og frivillighetspolitikken til Namsos kommune. Her har frivilligheten kommet med innspill som kommer tydelig fram i planene. 

Temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Åpen hall

Namsos kommune har et tilbud om «Åpen hall» i Namsoshallen hver onsdag klokka 14.15-15.30 i samarbeid med idrettslag i kommunen. Dette er et gratis lavterskeltilbud til barn og unge i 5.-10. klasse. Send e-post til prosessdriver kommune og frivillighet (e-post adresse nederst i artikkelen) hvis ditt lag vil være med å lede opplegget en onsdag.

Mange barn og turnutstyr rundt om i hall. - Klikk for stort bildeÅpen hall i Namsoshallen. Namsos kommune

Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag

Fylkeskommunen inviterer til digitalt webinar der det gis en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og utvalgte satsingsområder. Det blir også mulighet til å stille spørsmål. For frivillighet, lag og foreninger er webinaret tirsdag 16. april, kl. 17.00-18.30. Ingen påmelding, du går bare inn på lenken når møtet starter.

Klikk her for å bli med i webinaret 16. april

Innspill til handlingsplanen må sendes inn via dette skjemaet innen 31. mai 2024.

SMN – folkehelse

SMN ønsker å engasjere enda flere til å gjøre noe aktivt, sosialt og meningsfullt sammen. De har lyst ut midler til utstyr, aktivitetstilbud som bidrar til at flere deltar, tiltak og aktiviteter innen mental helse og oppgradering av uteområder.
Informasjon om SMNs utlysning og søknadsskjema.

SMN – lekeplass

SMN vil bidra til at flere barn får mulighet til fysisk aktivitet og lek ute i sitt nærmiljø, derfor bidrar de med inntil 50.000 kroner til oppgradering av lekeplasser.
Informasjon om SMN`s utlysning og søknadsskjema.
 

Kontakt

Gjermund Rye
Prosessdriver kommune og frivillighet
E-post
Mobil 99 22 84 45