Temaplan for kultur, idrett og frivillighet

Dette er den første kulturplanen i vår nye kommune. Planen omfatter hele det utvidede kulturbegrepet, inkludert idrett og frivillighet. Målet med dette er å styrke helheten i kulturarbeidet i Namsos kommune. Med utgangspunkt i temaplanen vil det i etterkant konkretiseres tiltak i handlingsplaner.

Grafisk versjon av kulturplanen (PDF, 49 MB)