Søknad om aktivitetsmidler 2024

Lag og foreninger kan søke på aktivitetsmidler for aktiviteter i 2024. Søknadene blir behandlet fortløpende, og kan søkes på gjennom hele året innen 1.12. Dette er stimuleringsmidler til lag og foreninger for å gjennomføre aktiviteter særlig rettet mot barn og unge. Vi ønsker å presisere at tilskuddet skal fremme aktivitet der inkludering, og barn og unge prioriteres. 

Vi anbefaler at du leser retningslinjene før du fyller ut skjemaet, dette gjelder spesielt punktet om profil i Opplev Namsos/Friskus. Alle som søker må ha opprettet arrangørside for sitt lag eller forening, og registrere åpne aktiviteter i Friskus.

Disse kriterier legges til grunn for tildeling av aktivitetsmidler:

  • Aktiviteter til barn og unge prioriteres
  • Tiltak som arbeider målrettet med å inkludere deltakere med ulik bakgrunn og forutsetninger, ved å legge til rette for et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv, for alle prioriteres 

Du skal gi en beskrivelse av aktiviteten du planlegger, i skjemaet. Du skal også vise budsjett og finansiering. Og her ber vi deg passe på at det er sammenheng mellom utgifter og inntekter, det skal være i balanse. Hvis du ønsker det, kan du legge ved utfyllende dokumentasjon på aktiviteten. Vi anbefaler at du har disse klare før du begynne å fylle ut skjemaet. Dette er det du kan legge ved:

  • Beskrivelse av aktiviteten
  • Realistisk budsjett
  • Finansiering

Her kan du lese retningslinjene for aktivitetsmidlene.

 

Hvordan oppretter du profil på Opplev Namsos/Friskusportalen?

Først må du opprette profil i eget navn, med brukernavn og passord. Så skal du trykke du på Bli arrangør i menyen øverst på siden, og så følger du stegene for å gjøre arrangørsiden til laget ditt klar. 

Her finner du Opplev Namsos/Friskus.

Søknadsskjema - aktivitetsmidler 2024

Kontakt

Baard Skoglund Kristiansen
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 12 72 18