Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov om pengespill, og overskuddet fordeles prosentvis til idrettsformål, kulturformål og humanitære formål.

Hva kan du søke om spillemidler til?

Bygging og rehabilitering av:  

  • Ordinære idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
  • Nærmiljøanlegg det vil si anlegg eller område som er lagt til rette for egenorganisert fysisk aktivitet i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
  • Lokale kulturbygg, det vil si bygg som samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus.
  • Friluftslivsanlegg, kan være både ordinært anlegg og nærmiljøanlegg.

 
Hvem kan søke om spillemidler?

Kommuner, fylkeskommuner og idrettslag kan søke om tildeling av spillemidler. For nærmiljøanlegg kan også sammenslutninger som f.eks. velforeninger og borettslag søke. Andre må søke kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning for å være berettiget til å søke om spillemidler

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Mobil 90 70 30 65
Baard Skoglund Kristiansen
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 12 72 18
Gjermund Rye
Prosessdriver kommune og frivillighet
E-post
Mobil 99 22 84 45

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA