Midt-Norsk Havbruk AS - søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten Kipholmen

Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til arealendring på lokaliteten 12660 Kipholmen. Du kan komme med innspill innen 07.06.21.

Lokaliteten Kipholmen ligger ved Kippholman mellom Stasøya og Digerneset i midtre del av Foldafjorden. Lokaliteten er godkjent for en lokalitetsbiomasse på  3900 tonn og er også klarert for tillatelser tilhørende Bjørøya AS. Lokaliteten er godkjent for et anlegg bestående av 7 merder. 

Søknaden gjelder tillatelse til å utvide anlegget med tre merder mot øst slik at anlegget totalt vil bestå av 10 merder. Det søkes ikke utvidelse av lokalitetsbiomassen. Anlegget og fortøyningene ligger i et flerbruksområde FFFNA i arealplanen. Fortøyningene mot sør og øst kommer inn mot grensen til områder som er satt av til fiskeformål. Anlegget med fortøyninger ligger i all hovedsak i Nærøysund kommune. Etter endring av kommunegrensa mot Namsos, kommer fortøyningene mot sør så vidt inn i Namsos kommune. 

Dokumenter i saken

Send inn ditt innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 07.06.21.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: