Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos - Begrenset høring

Helikopterlandingsplassen er flyttet ca. 20 meter lenger nord og planutvalget vedtok derfor å legge planen ut på ny begrenset høring. 

Selve området avsatt til helikopterlandingsplattformen er litt utvidet og flyttet lenger nord innenfor planområdet. Denne endringen skyldes i hovedsak fundamentering til fast fjell. Endringen er såpas stor at planutvalget ønsker å sende planen ut på en ny begrenset høring i 3 uker, fra 20.03.2023 til 10.04.2023

kartutsnitt som viser reguleringsplan for ny helikopterlandingsplass til høyre for Namsos Sykehus.  - Klikk for stort bildeForslag reguleringsplan Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos

Formål med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for flytting av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos slik at sykehuset kan ta imot nye redningshelikopter. Dette for å tilfredsstille de nødvendige sikkerhetskravene og avbøtende tiltak for negativ virkning av helikoptertrafikk til nærmiljøet.

Dokumenter i saken

Les alle dokumenter i saken på arealplaner.no 

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn 

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Frist for å komme med innspill er 10.04.2023.