Navnesak - Sandvika hytteområde

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan over Sandvika hytteområde på Jøa, har Namsos kommunes adressemyndighet besluttet å tildele ny vegadresse for området.

Det foreslås en ny adresseparsell for vegen som har avkjørsel fra Tranåsvegen og helt inn til det nye boligfeltet. I vedtatt reguleringsplan for området er det i bestemmelsene regulert til fritidsbebyggelse. I dag består eksisterende bebyggelse på området kun av matrikkeladresse og vi ser dermed behovet for å tildele ny vegadresse.

Kartutsnitt fra Jøa som viser Sandvikvegen  - Klikk for stort bilde

Nå kan du si din mening om vegnavnet

Utvalg for navnsetting på veg og adresse vedtok 19.01.2023 forslag til nytt vegnavn for området. Namsos kommune ber om at eventuelle uttalelser og navneforslag sendes innen høringsfristen. 

Følgende navneforslag legges ut på høring

  • Sandvikvegen

Frist for innsending av innspill

Høringsfrist er satt 20.02.2023.

Dokumenter i saken

Hjemmel for vedtaket

Hjemmel for vedtaket er: Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) kapittel 4 § 21. Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 50 og 51. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune § 2. Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 5.

Send inn ditt innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: