Salg av næringsareal på Spillumstranda industriområde, Sirkustomta

Den kommunale næringstomten på Spillum, med et areal på 3816 m², er en del av Namsos kommunes eiendomsportefølje, og legges nå ut for salg. Tomten er strategisk plassert og tilbyr gode utviklingsmuligheter for næringsvirksomhet. Salget av denne tomten vil være i tråd med Namsos Formannskap sitt vedtak om salg av tomta.

Saksopplysning

Tomtens sentrale beliggenhet og attraktivitet vil sannsynligvis tiltrekke seg flere nye interessenter når den legges ut for salg. Salget vil generere inntekter både i form av engangssum fra salget og skatteinntekter fra ny virksomhet som etableres på tomten. Utviklingen av næringsvirksomhet på tomten vil forhåpentligvis skape nye arbeidsplasser i Namsos.

Tomten selges med pris kr. 750,- pr. m2 og kriterier vedtatt i formannskapet 06.02.2024. Kriteriene er beskrevet i prospektet. 

Rød markering av tomt  - Klikk for stort bilde

Dokumenter i saken

Prospekt (PDF, 876 kB)
Situasjonskart (PDF, 267 kB)
Situasjonskart med foto (PDF, 346 kB)
Situasjonskart med reguleringsplan (PDF, 7 MB)

 

Kontakt

May-Britt Løkkemo
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 95 07 66 97