Skjema SFO

Skjema SFO

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Søknadsfrist for SFO i Namsos kommune, er 15. april 202

Logg inn i Visma Flyt Skole

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Webversjonen av Visma Flyt skole

I webversjonen kan du blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatt er riktig.
  • Gi samtykker.
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven.
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass.
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har.