Priser og gebyrer 2024

Her finner du en oversikt over satser på gebyrer til kommunen. Siden er under oppdatering og vil være komplett i løpet av første uken i 2024. 

Helse og velferd

Informasjon

Gebyr og betalingssatser

Barnehage, SFO og kulturskole

Informasjon

Gebyr og betalingssatser barnehage og sfo

Gebyr og betalingssatser kulturskole

Kultur og fritid

Informasjon

Gebyr og betalingssatser

Bevillinger 

Gebyr omsetning av alkoholholdig drikk

Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer

Plan, bygg og areal

Informasjon

Gebyr og betalingssatser

Kommunale eiendomsavgifter - vann, avløp, slam og renovasjon

Informasjon

Renovasjonsgebyr husholdning- og fritidsboliger

Gebyr og betalingssatser vann og avløp

Gebyr og betalingssatser avvanning, behandling og gjenbruk av slam

Feie- og tilsynsavgift

Informasjon

Feie- og tilsynsavgift

Gravemeldinger og diverse søknader

Gebyr og betalingssatser

Parkering

Betalingssatser

Oasen

Billett- og leiepriser

Handel med fyrverkeri

Gebyr for søknad om handel med fyrverkeri klasse 4