Aktuelt

Har du barn som skal begynne på skolen høsten 2023? Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse skoleåret 2023-2024 vil foregå i februar og mars 2023.

 

Her har vi samlet informasjon om hvordan du kan snakke med barn og ungdom om krigen i Ukraina.

Kommunestyret ba 17. juni i fjor kommunedirektøren om å gjøre en vurdering av innholdet i skolebruksplanen og komme med forslag til fremtidig skolestruktur. Dette forslaget legges nå fram til behandling i de folkevalgte organene.

Organisasjonen Voksne for barn har tradisjon tro laget et undervisningsopplegg basert på årets tema for Verdensdagen for psykisk helse

Trygg Trafikk inviterer barneskoler over hele landet til å markere refleksdagen 20. oktober

Salsnes leirskole er hele kommunens nye leirskole. Nå er den offisielt åpnet – og det på villmarksvis.

Namsos kommune har opprettet ordningen Fritidskonto for å hjelpe familier med utfordrende økonomi. Gjennom ordningen kan barn og unge mellom 6 og 18 år få støtte til å delta i fritidsaktiviteter. 

Lek og lær for en god sak! Engasjer din skole/barnehage i årets TV-aksjon gjennom vårt årlige undervisningsprogram, skoleløp eller basar.

Høringen er avsluttet, høringsperioden var 30. mai til 18. august

Forslaget til ny skolestruktur i Namsos kommune engasjerer innbyggerne. Det kom inn hele 145 høringssvar fra privatpersoner, organisasjoner, lag og foreninger.