Aktuelt

Når det gjelder barn som kun har rennende nese, så er det en vanskelig vurdering, men vi følger rådene til fhi.

For å ivareta barn og unges behov for en tilnærmet normal hverdag i barnehage og skole har vi nå mulighet til å benytte oss av testing i stedet for karantenesetting for barn og unge. 

Vi gleder oss til skolestart.

Skolene i Namsos kommune har fått nye hjemmesider.