Ny hjemmeside.

Ny hjemmeside.

Skolene i Namsos kommune har fått nye hjemmesider.

Vestbyen skole har nå fått ny og mobilvennlig hjemmeside under fellesportalen til Namsos kommune. På nettsiden finnes blant annet informasjon som er felles for for skolene i kommunen, SFO, hjelpetjenester og skoleruta. Ukeplaner og daglig informasjon blir delt i skolens læringsplattform.

Målsettingen er at dere skal finne informasjon om hvordan vi arbeider for å sikre at arbeidet vårt er i tråd med opplæringsloven, planer og strategier for Namsos kommune.
 
Her finner dere blant annet informasjon om rutiner, skjemaer for søknader og referat fra ulike møter, som vi mener er relevante for de som går inn på Vestbyen skoles hjemmeside.

Vi ønsker at dere skal finne det dere er ute etter og vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger og tips om ting dere ikke fant, eller ideer om hvordan vi kan gjøre nettsiden bedre.

Sidene er fortsatt under utvikling, så det vil komme mer informasjon etter hvert.