Besøk av Ola Kleiven fra Vitensenteret i Trondheim

Besøk av Ola Kleiven fra Vitensenteret i Trondheim

Vi på 7. trinn var så heldige å få besøk av Ola Kleiven fra Vitensenteret i Trondheim.

Tema for dagen

Det var koding og Super:bit  som var tema for dagen. Dette til stor iver blant elevene. Etter ny læreplan har koding og programmering kommet inn som et element i undervisningen, i fagene naturfag og matematikk.

Denne dagen er kommet sammen av et samarbeid mellom NRK og Vitensentret, og er en del av regjeringens teknologiske skolesekk. De ønsker å besøke mellomtrinn på alle Norges skoler for å gi elevene kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.  

Hva er Super:bit?

  • Super:bit kort fortalt består av en micro:bit som er et programmeringskort, og en robotbil med ulike sensorer, lys, lydbuzzere etc.
  • Dette utstyret brukes slik at man programmerer ved bruk av PC/Læringsbrett over til en micro:bit, som igjen overføres til robotbilen (Bit:bot).
  • Roboten vil da utføre de kommandoene som er programmert inn på micro:bit’ en.

Målet med prosjektet

Prosjektet vil flytte barns interesse som kun digitale konsumenter, over til aktivitet slik at de også kan forstå og skape det digitale. Skolen har i tillegg fått eget utstyr slik at vi kan videreføre koding og programmering på en praksisnær måte i etterkant.