Namsos kommune

Vedtatte planer

Utvalg for plan har i møte den 06.10.2021 vedtatt reguleringsplan "Gullvikvegen 15"

Utvalg for plan vedtok i møte den 06.10.2021 å fastsette forslag til planprogram for regulering av Østtun masseuttak på Salsnes.

Bildet viser en brun kalv med hvite flekker omgitt av grønt gress.

Namsos kommunestyre vedtok Landbruksplan for Namsos 2020-2024 11. februar. 

Reguleringsplan over Namsos avfallsanlegg

Utvalg for plan vedtok i møte den 19.05.2021 å fastsette forslag til planprogram for regulering av Namsos avfallsanlegg. 

Utvalg for plan har i møte den 28.04.2021 vedtatt endring av reguleringsplan "Høkneslia".

Utvalg for plan har i møtet 10.03.2021 vedtatt endring av reguleringsplan "Skatlandvatnet hytteområde" på Namdalseid, behandlet etter forenklet prosess.  

Utvalg for plan vedtok i møte 10.03.2021 å avvise forslag til planprogram for regulering av Østtun masseuttak.

Namsos kommunestyre har i møtet 11.02.2021 vedtatt endring av reguleringsplan "Ramsvika hytteområde". 

Namsos kommunestyre har i møte 17.12.2020 vedtatt reguleringsplan "endring Peter Øiens gate 1" i Namsos kommune.

Informasjon om nytt vedtak i forbindelse med utbygging i Solsiden boligområde B3, Vestre Havn.