Melding om vedtak 2. gangs behandling - reguleringsplan for Østtun masseuttak

Detaljreguleringsplan for Østtun masseuttak ble vedtatt i kommunestyret 21.09.23.

Kartutsnitt som viser reguerlingsformål for østtun masseutak - Klikk for stort bildeReguleringsplan Østtun masseuttak

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å detaljregulere masseuttak for grus.

Vedtaksdokumenter